کتاب ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران منتشر شد.

کتاب ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران به همت انتشارات سمت در سال 1395 منتشر شد. این کتاب توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر زهرا احمدی پور (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر ابراهیم رومینا (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) به نگارش درآمده است.

در بخشی از مقدمه کتاب میخوانیم:

اداره بهینه امور سرزمین و ملت، اعمال سیاست ها، دیدگاه ها و ارزش های نظام سیاسی، کارکرد امنیتی، حقوقی و قضایی، کارکرد انتخاباتی، کارکرد سیاست گذاری و تصمیم گیری و کارکردهای بین المللی و فراملی به نحوه آمایش و ساماندهی سیاسی فضای کشور از مقیاس ملی تا محلی وابسته است.

کتاب ساماندهی و مدیریت سیاسی فضا در ایران در دو بخش به چگونگی سازمان سیاسی فضا و اشکال و فرایندهای آن، و به مدیریت سیاسی اشکال و فرایندهای موجود اختصاص یافته است. نویسندگان با تدوین کتاب حاضر کوشیده اند بخشی از خلأ موجود در این حوزه را پوشش دهند؛ در نتیجه مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان به مدیران امور سیاسی نیز توصیه می شود.

علاقمندان برای تهیه کتاب میتوانند به فروشگاه های انتشارات سمت مراجعه کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا