کتاب ژئوپلیتیک منابع زیست محیطی به همت انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) منتشر شد.

کتاب ژئوپلیتیک منابع زیست محیطی نوشته دکتر سیروس احمدی نوحدانی (هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس) و با همکاری خانم مهسا تاتاری (دانش آموخته جغرافیای سیاسی) منتشر شد.
این کتاب برای تدریس درس «ژئوپلیتیک منابع و محیط زیست» در دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی و دروس مشابه در دیگر رشته ها تدوین شده است.
موضوع پایداری در محیط‌زیست از مباحث اساسی در مطالعات زیست محیطی است. تصمیمات سیاسی می‌توانند پایداری محیط‌زیست را مختل کرده یا آن را برای نسل¬های آتی و تضمین چرخه حیات طبیعی تضمین کند.
به گفته فریدمن نباید فراموش کنیم که ما میهمان این سیاره هستیم و آزمون نسل ما این است که آن را همانگونه یا بهتر، به نسل بعدی تحویل دهیم.
هدف از نگارش این کتاب، تشریح و تبیین تأثیر تصمیم‌های حکومت و بازیگران سیاسی بر محیط‌زیست، درک نحوه استفاده بازیگران سیاسی از محیط زیست و نیز ایجاد درک مشترک از مسائل زیست محیطی است. ژئوپلیتیک زیست محیطی به تأثیر تصمیات سیاست بر فضای زیستی یا همان محیط زیست می‌پردازد.
تلفن مرکز پخش: 021-66414191– 021-66470486

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا