کتاب ژئوپلیتیک و سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس به همت انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد.

کتاب ژئوپلیتیک و سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس به همت انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد. نویسندگان کتاب در بخشی از مقدمه به این مهم می پردازند که ژئوپلیتیک و سیاست خارجی پیوندی سرشتی و بنیادین دارند و به شدت در هم گره خورده اند. پی بردن به سویه های سیاست خارجی کشورها، بدون درک مناسبات ژئوپلیتیک آنها با همسایگان و مناطق پیرامون کم اعتبار است. این کتاب به واکاوی و مناسبات ژئوپلیتیک ایران و کشورهای پیرامون خلیج فارس پرداخته و خواسته است کلاف پیچیده آن را تا اندازه از هم باز کند. اهمیت خلیج فارس در جهان و توجه بیش از حد قدرت های جهانی و منطقه ای به این پهنه آبی، باعث شده است تا کنش های ژئوپلیتیک چند بعدی در این منطقه شکل بگیرد که پویایی و دگرگونی فوق العاده ای را گذرانده است و اکنون کلاف در هم تنیده ای شده است. بدین منظور جغرافیای سیاسی منطقه و سیر تاریخی مناسبات این کشورها در 4 دهه پس از انقلاب اسلامی ایران مورد توجه بوده است. مطالعه کتاب می تواند تا اندازه ای روابط دوجانبه ایران و کشورهای منطقه، ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی و امنیتی آن و نیز کنش های ژئوپلیتیک قدرت های جهانی را نمایان کند.

این کتاب به نویسندگی آقایان دکتر عابد گل کرمی، دکتر حسین ربیعی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) و دکتر افشین متقی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)، در انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران در ۴۰۰ صفحه و ۷ فصل تنظیم، تدوین و منتشر شده است. علاقمندان می توانند برای تهیه کتاب به آدرس خیابان انقلاب، خیابان خاقانی، دانشگاه خوارزمی، فروشگاه کتاب دانشگاه خوارزمی مراجعه نموده و یا با شماره 09125681004 (آقای آزاد) تماس بگیرند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا