کتاب ژئوپولیتیک کشمیر و شکنندگی اقتصاد افغانستان به همت نشر انتخاب منتشر شد

کتاب ژئوپولیتیک کشمیر و شکنندگی اقتصاد افغانستان به همت نشر انتخاب منتشر شد. متاثر از تنوع قومی و فرهنگی،  نبود رواداری فرهنگی و مداخلات قدرت ها منطقه ای و فرا منطقه ای از زمان پیدایش کشور افغانستان تا به امروز کمتر دوره در تاریخ این سرزمین میتوان یافت که با صلح و آرامش همراه بوده باشد .افغانستان چه پیش از استقلال به عنوان کشور مستقل و چه پس از آن، همواره در شطرنج ژئوپلیتیک مورد توجه بوده است و با این مهره حیاتی، بازی های مختلفی انجام شده است. با استقلال کشورهای هند و پاکستان و دور شدن سایه بریتانیا از پیرامون افغانستان در فردای جنگ جهانی دوم، گمان می شد که بازی بازیگران جهانی در افغانستان پایان یافته است. اما درگیری های هند و پاکستان به عنوان میراث داران بریتانیا از یک سو و چشم طمع اتحاد جماهیر شوروری به این سرزمین، باعث شد تا همه خوش بینی های مورد انتظار از خروج بریتانیا، خیال خام جلوه کند و این کشور همچنان دوران پر تلاطمی را تجربه کند. در این کتاب، بخشی از مسائل و موضوعاتی که در سرنوشت افغانستان اثرگذاشته است بررسی و تحلیل شده است. پاکستان و هندوستان که تا سال 1947 یک کشور واحد تحت استعمار بریتانیا بودند، در سلسله رخدادهای پس از جنگ جهانی دوم استقلال خود را بازیافتند و مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، درگیر میراث سرزمینی شومی از استعمار به نام «مسأله کشمیر» شدند. بحران کشمیر که نتیجه اختلاف سرزمینی بین دو کشور مزبور است، تا کنون موجب درگیری های دوره ای جنگ بین دو کشور شده و شکی نیست که جنگ و درگیری بین کشورهای همسایه، طرف های سوم را نیز متأثر می کند. اساساً همسایگان با ثبات و آرام می توانند زمینه توسعه کشورها را فراهم کنند و برعکس حضور در مناطق ناآرام یا در مناطق پر کشمکش بر روند توسعه و پیشرفت کشورهای همسایه تأثیر می گذارد. در این میان کشمکش ژئوپولیتیک هند و پاکستان با محوریت منطقه جامو و کشمیر و همسایگی افغانستان با این دو کشور، افغانستان را آوردگاه هماوردی و تنش این دوکشور قرار داده است. بازتاب این هماوردی ژئوپولیتیک در قالب کوشش برای وارد کردن افغانستان با این تنش دیرپا همراه شده که پیامد های ناگوار امنیتی آن، اقتصاد ضعیف افغانستان را به شدت پر نوسان و لرزان کرده است.

کتاب حاضر در قطع رقعی 192 صفحه با قیمت 50 هزار تومان به قلم وکیل احمد تیموری دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی با مقدمه دکتر حسین ربیعی در پاییز 1400به بازار عرضه شده است.

کتاب پیش رو «ژئوپولیتیک کشمیر و شکنندگی اقتصاد افغانستان» به علاقمندان به تاریخ معاصر افغانستان به ویژه دانشجویان حوزه علوم جغرافیایی و علوم سیاسی توصیه می شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا