کمیته اشتغال و کارآفرینی

شرح وظایف:

  1. جمع آوری آمار و اطلاعات دانش آموختگان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک با همکاری کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی و ارائه گزارش از نتایج
  2. شناسايي فرصت هاي شغلي و اطلاع رساني به دانش آموختگان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
  3. راهنمايي و مشاوره در جهت اشتغال دانش آموختگان
  4. نامه نگاری و پیگیری امور استخدامی دانش آموختگان با سازمانها و نهادهای اجرایی کشور
  5. برگزاري برنامه ها و کارگاه هاي آموزشي آشنايي با فرصتهای شغلی مندرج در برنامه استخدامی کشور با همکاری کمیته آموزش انجمن
  6. برگزاري نشست، همایشهای یک روزه وكارگاه هاي آموزشي با سخنراني دانش آموختگان كارآفرين
  7. برنامه ریزی، اطلاع رسانی و برگزاري برنامه هاي بازديد از سازمان هاي مختلف در جهت آشنايي اعضا با بازار كار رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
  8. همکاری با سایر کمیته های انجمن زیر نظر هیات مدیره و در چهارچوب اساسنامه انجمن
اسکرول به بالا