کمیته پیشکسوتان و نخبگان

شرح وظایف:

 1. تدوین آئین نامه داخلی کمیته و ارسال به هیات مدیره انجمن برای تایید نهایی.
 2. استفاده از آراء، نظریات و پیشنهادات اعضای پیشکسوت در جهت تدوین آیین نامه داخلی
 3. تهیه آمار و اطلاعات، جمع آوری رزومه پیشکسوتان و ایجاد بانک اطلاعاتی از پیشکسوتان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک جهت ارسال به کمیسیون انجمنهای علمی
 4. برنامه ریزی و دیدار با اساتید پیشکسوتان
 5. ایجاد زمینه و دعوت از اساتید پیش‌کسوت انجمن جهت مشارکت و سخنرانی در فعالیتهای فرهنگی، آموزشی انجمن با همکاری کمیته همایش ها و نشست های انجمن
 6. استفاده بهینه از دانش و تجربیات اعضاء پیش‌کسوت و بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه آنان در جهت تحقق اهداف و وظایف انجمن
 7. برگزاری جلسات نکوداشت و بزرگداشت برای اعضای پیش‌کسوتان در جهت معرفی، تجلیل و قدردانی از خدمات آنان
 8. برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان و نخبگان و پیگیری مصوبات
 9. پیگیری و امضای تفاهم نامه با داشگاه ها در جهت بازدید از دفاتر استعدادهای درخشان و نظارت و ارزیابی برنامه های اجرا شده برای استعدادهای درخشان در دانشگاهها
 10. معرفی دانشجویان واجد شرایط استفاده از آئین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان به بنیاد نخبگان
 11. همکاری با سایر کمیته های انجمن زیر نظر هیات مدیره و در چهارچوب اساسنامه انجمن
اسکرول به بالا