گزارش جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران

جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران، روز سه شنبه 23 آبان‌ماه، ساعت 17:00 با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه که نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز حضور داشتند، ابتدا درباره تشکیل شعبه انجمن ژئوپلیتیک ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه فردوسی مشهد و برنامه چشم انداز پنج ساله انجمن رأی گیری به عمل آمد که به تصویب اعضای انجمن رسید. پس از ارائه گزارش مالی و گزارش بازرسی، انتخابات هیات مدیره برگزار شد و افراد زیر به ترتیب حائز بیشترین رأی شدند:

1- دکتر مراد کاویانی راد از دانشگاه خوارزمی

2- دکتر نسرین خانیها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3- دکتر رحیم صفوی از دانشگاه امام حسین(ع)

4- دکتر هادی اعظمی از دانشگاه فردوسی مشهد

5- دکتر محمد اخباری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

همچنین آقایان دکتر ابراهیم رومینا و مهدی حسین پور مطلق به عنوان بازرس انتخاب شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا