گزارش جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران

جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران، روز سه شنبه 23 آبان‌ماه، ساعت 17:00 با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه که نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز حضور داشتند، ابتدا درباره تشکیل شعبه انجمن ژئوپلیتیک ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه فردوسی مشهد و برنامه چشم انداز پنج ساله انجمن رأی گیری به عمل آمد که به تصویب اعضای انجمن رسید. پس از ارائه گزارش مالی و گزارش بازرسی، انتخابات هیات مدیره برگزار شد و افراد زیر به ترتیب حائز بیشترین رأی شدند:

1- دکتر مراد کاویانی راد از دانشگاه خوارزمی

2- دکتر نسرین خانیها از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3- دکتر رحیم صفوی از دانشگاه امام حسین(ع)

4- دکتر هادی اعظمی از دانشگاه فردوسی مشهد

5- دکتر محمد اخباری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

همچنین آقایان دکتر ابراهیم رومینا و مهدی حسین پور مطلق به عنوان بازرس انتخاب شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا