گزارش سفر علمی – فرهنگی شهرستان سرخس (10 لغایت 11 خرداد ماه 1401)

در تکمیل آموخته های نظری در کلاسهای دروسی همچون و نظایر آن در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و «جغرافیای مرز » ،« جغرافیا و راهبرد ملی » کارشناسی و نیز آشنایی با زحمات، جانفشانیها و فعالیتها و اقدامات حافظان امنیت و تامین کنندگان آسایش و آرامش برای شهروندان کشور در مرزها، طی هماهنگیهای به عمل آمده با فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی، مدیریت پالایشگاه شهید هاشمی نژاد خانگیران، مدیریت راه آهن خراسان رضوی، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی و در قالب تفاهمنامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشگاه فردوسی مشهد با فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی و پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، سفر علمی- فرهنگی به مقصد شهرستان مرزی سرخس به سرپرستی آقای دکتر هادی اعظمی و با همراهی آقای دکترسید هادی زرقانی و آقای دکتر مسعود مینائی و حضور 36 تن از دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، با هدف آشنایی با نقاط صفر مرزی ایران و ترکمنستان و چگونگی تامین امنیت مرزها توسط مرزبانان غیور و سلحشور (ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی مرز، ژئوپلیتیک آب)، زحمات طاقت فرسا و موثر مدیران و پرسنل خدوم پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (ژئوپلیتیک انرژی) و زحمات طاقت فرسا و موثر مدیران و پرسنل خدوم راه آهن خراسان رضوی به ویژه سرخس و اهمیت ترانزیتی و ارتباطات ریلی در سطح بین المللی شهرستان سرخس، (اهمیت ژئوپلیتیکی دسترسی، ترانزیت و ارتباطات) در تاریخ دهم و یازدهم خرداد ماه 1401 ، برنامه ریزی و برگزار گردید. در ادامه گزارش مختصری از بازدیدها و برنامه های سفر ارائه میگردد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا