گزارش نشست: اهمیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی در نظام ژئوپلیتیک جهانی

نشست مربوط به اهمیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی در نظام ژئوپلیتیک جهانی، که با همکاری انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران، هسته علمی جغرافیای سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی و مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی آسیای مرکزی وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد در مورخ 18/2/1389 در محل تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، به شرح زیر برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکتر هادی اعظمی ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان عزیز شمه ای از اهمیت آسیای مرکزی برای کشورهای پیرامون به خصوص ایران را بیان فرمودند .بعد از سخنرانی کوتاه ایشان دکتر بهرام امیر احمدیان به عنوان نخستین سخنران جلسه ،سخنرانی خود را آغاز فرمودند:

محور گفتگوی ایشان پیرامون:
اهميت ژئوپليتيکی و ژئواکونوميکی آسيای مرکزی با  تاکيد بر قدرت گيری ازبکستان بود

در ابتدای بحث ایشان به معرفی حوزه آسیای مرکزی پرداختند و بیان کردند که  اين محدوده شامل 5 جمهوري قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان و تركمنستان (از جمهوريهاي ترك زبان آسياي مركزي) و تاجيكستان (جمهوري تاجيكي زبان ايراني تبار) تشكيل شده است. از شمال به مرزهاي شمالي قزاقستان و مرزهاي جنوبي روسيه، از شرق به جمهوري خلق چين(به ترتيب از شمال به جنوب در همسايگي با قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان) از جنوب  به افغانستان(به ترتيب از شرق به غرب در همسايگي با تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان) و ايران (در همسايگي با ايران) محدود مي شود.
در ادامه سخنانشان به اهداف ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی پرداختندو اهداف آمریکا را در این حوزه ژئوپلیتیکی  به وضوح در موارد زیر بیان فرمودند:
1- دستيابي به منابع نفت و گاز و در اختيار گرفتن استخراج و صدور آن.
2- دستيابي به بازارهاي منطقه و گسترش تجارت و بازرگاني
3- تأمين ثبات در منطقه از طريق حل منازعات قومي و توسعه نظام دولتي و حقوقي در اين كشورها
4- مقابله با نفوذ دولتهاي روسيه و ايران در منطقه و حمايت از گسترش نفوذ تركيه
5- رقابت با چين در مقياس منطقه اي و جهان

در ادامه سخنانش به منابع نفت وگاز آسیای مرکزی و بحران آب در این منطقه پرداختند.  ایشان در پایان سخنرانی خود پیرامون قدرتی نوظهور به نام ازبکستان در منطقه صحبت کردند.

سخنران دوم جلسه دکتر فرجی راد بود که در مورد ژئوپلیتیک تروریسم ،قاچاق مواد مخدر وقاچاق  انسان در کشورهای آسیای مرکزی مطالبی را عنوان فرمودند و در پایان جلسه طالبان و پشتون ها را از منظر ژئوپلیتیک و تاثیرات آن بر این حوزه جغرافیایی مورد بحث و بررسی قرار دادند

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا