گزارش کارگاه آموزشی تبیین قلمرو مفهومی جغرافیای سیاسی

کارگاه آموزشی تبیین قلمرو مفهومی جغرافیای سیاسی در تاریخ 23/4/89 با حضور دانشجویان و با سخنرانی دکتر مراد کاویانی راد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم برگزار شد. در این کارگاه ضمن تبیین مقولات جغرافیا و سیاست، فضا جوهره جغرافیا و قدرت درونمایه سیاست دانسته شدند.

با توجه به تعریف سیاست و جغرافیا این تعریف از سیاست که مطالعه قدرت وچگونگی توزیع آن است با جستار فضا هماهنگی بیشتر دارد. فضا نمود عینی فرایند دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طی زمان در بستر مکان است که قابلیت بازنمائی مناسبات قدرت دارد. قدرت به عنوان محرک و تغییر دهنده از طریق ابزار سرمایه ، رسانه و ایدئولوژی ،خالق این دگرگونی هاست. دارندگان و خواهندگان قدرت برای حفظ وضعیت موجود یا تغییر آن بر اساس علایق و مصالح شان فرآیندهای فضائی یا همان سازکار موثر در توزیع فضائی پدیده ها را معنادهی و جهت دهی می کنند . کنش و واکنش واحد ها برای در اختیار گرفتن ابزار های قدرت تابع قانون مندی هائی است که به الگو های فضائی جهت می دهند هر چند این قانون مندی و الگو کوتاه مدت باشد هدف آن ساماندهی فرآیندها و روندهای فضا ساز است. از آنجا که درون مایه های فضا ذاتاً قدرت¬زا هستند تلاش برای در اختیار گرفتن فرآیندهای فضا ساز غایت قدرت است که جغرافیای سیاسی به مطالعه آن می پردازد. در پایان کارگاه جلسه ی پرسش و پاسخ برگزار شد و حضار به تبادل نظر و دیدگاه پرداختند.

{yoogallery src=[/images/gallery/kargah-ghlamroo] width=[100]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا