اطلاعیه شماره 1: تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران

اطلاعیه شماره 1:  تغییر زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران

بدینوسیله به اطلاع می رساند  زمان برگزاری همایش ملی دولت محلی کارآمد در ایران به مهر ماه 1392موکول گردید.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا