همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414(ش)

همایش بین المللی آینده جهان اسلام در افق 1414(ش)

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات

1397-07-30

تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات

1397-08-10

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل

1397-09-15

تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات

1397-10-15

تاریخ شروع کنفرانس

1398-02-08

تاریخ پایان کنفرانس

1398-02-09

آدرس وبسایت همایش: https://fiw.ut.ac.ir/

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا