11 شهریور 1390 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کارگروه های انجمن

کارگروه نشر کار گروه پژوهش کار گروه روابط بین الملل کار گروه آموزش کار گروه یکسان سازی مفاهیم،اصطلاحات و روش ها کار گروه استخدام و اشتغال فارغ التحصیلان جغرافیای سیاسی کار گروه پذیرش و مدیریت امور اعضاء کار گروه تامین منابع مالی پایدار انجمن کار گروه گردهمائی های و همایش های علمی (داخلی و خارجی)

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا