28 شهریور 1390 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دوره آموزشی نرم افزار GIS برگزار شد

بر اساس مصوبه هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران دوره­های آموزشی در حوزه مهارت افزایی برای دانشجویان جغرافیایی سیاسی، ژئوپلیتیک و علوم وابسته در قالب دومین  دوره آموزشی GIS برگزار شد. این دوره که در قالب دوازده جلسه  از تاریخ18/5/1390 تا8/6/ 1390 با مدرسی مهندس فتاحی برگزار شد مورد استقبال دانشجویان و دانش آموختگان عضوء انجمن

ادامه مطلب »

نخستین دوره آموزش (SPSS) در جغرافیای سیاسی برگزار شد

بر اساس مصوبه هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران دوره­های آموزشی در حوزه مهارت افزایی برای دانشجویان جغرافیایی سیاسی، ژئوپلیتیک و علوم وابسته در قالب نخستین دوره آموزش Spss در جغرافیای سیاسی برگزار شد. این دوره که در قالب ده جلسه از تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۰ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ با مدرسی دکتر علی نژاد برگزار

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا