10 اردیبهشت 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصتهای سرمایه گذاری

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلام واحد پارس آباد مغان برگزار می کند: همایش ملی  مرزنشینی، توسعه پایدار و فرصتهای سرمایه گذاری محورهای کنفرانس محور اول: مرز و مرزنشینی محور دوم: توسعه و توسعه پایدار مناطق مرزی محور سوم: فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی   اهداف کنفرانس: تحلیل و بررسی فرصت­ها

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا