23 شهریور 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اطلاعیه

به اطلاع اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می رساند مجله علمی- پژوهشی “جغرافیای سیاسی” توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید گردید. این فصلنامه به طور مشترک توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشگاه فردوسی مشهد منتشر خواهد شد وبه زودی پس از راه اندازی سایت مجله اقدام به دریافت مقالات پژوهشگران محترم

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا