29 آبان 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی و فرهنگی

تفاهم نامه همکاری علمی- پژوهشی و فرهنگی میان انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی به نمایندگی آقای دکتر هادی اعظمی و مرزبانی خراسان شمالی به نمایندگی جناب سرهنگ قربانعلی داوطلب در شهریور ماه 1393 به امضاء طرفین رسید.                             {yoogallery src=[/images/gallery//mashhhhhhh] width=[150]}

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا