26 فروردین 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و مدیریت سیاسی فضا

قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند: سخنرانی علمی: جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و مدیریت سیاسی فضا سخنران: دکتر محمدرضا حافظ نیا، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس زمان: دوشنبه 31 فروردین ماه 1394   ساعت: 10-12 مکان: بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی طبقه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا