6 اردیبهشت 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

همایش علمی آسمان آبی زمین پاک

یکی از برنامه هاي پيش بيني شده در اجراي هرچه موثرتر طرح آسمان آبی، زمین پاک و بررسي علمي ابعاد و راهكارهاي آن، برگزاری همایش علمی يك روزه در اين زمينه است. به اين منظور معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در نظر دارد همایش علمی آسمان آبی و زمین پاک را به صورت

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا