22 اردیبهشت 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی برگزار می کند

سفر علمی اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و دانشجویان ارشد و دکتری ژئومورفولوژي و برنامه ریزی روستایی به مناطق مرزی استان خراسان رضوی (تایباد،سرخس، درگز) از روز چهارشنبه 23 اردیبهشت  لغایت پنج شنبه 24 اردیبهشت 1394 برگزار می گردد.

ادامه مطلب »

نشست صمیمی اعضای هیأت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

نشست صمیمی و پرسش و پاسخ اعضای هیأت علمی با دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی به مناسبت هفته آموزش و بزرگداشت روز معلم در تاریخ 13 اردیبهشت در اتاق جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. {yoogallery src=[/images/gallery/SAMIMI] width=[150]}

ادامه مطلب »

برگزاری سخنرانی آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا از طریق ویدئو کنفرانس

سخنرانی آقای دکتر  محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ) با عنوان تبیین قلمرو موضوعی و معرفتی جغرافیای سیاسی از طریق ویدئو کنفرانس در دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی برگزار گردید.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا