5 مهر 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سومین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند: سومین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی موضوعات انتخاب: انتخاب برترین کتاب سال های 1391، 1392 و 1393 انتخاب برترین رساله سالهای 1391، 1392، 1393 انتخاب برترین پایان نامه سال های 1391، 1392 و 1393 شرایط شرکت در مسابقه: 1- اثر باید مربوط به سال های فوق الذکر

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا