27 مهر 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بازتاب خبری هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

برگزاری هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان “همدلی اقوام ایرانی، انسجام و اقتدار ملی” بازتاب گسترده ای در سانه های خبری داشت. کنگره مزبور که به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشگاههای استان کردستان در روزهای 20 و 21 مهرماه سال جاری برگزار شد، با استقبال چشمگیر، اساتید، داانشجویان، پژوهشگران و … مواجه شد.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا