6 دی 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری

ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری تألیف: دکتر زهرا احمدی پور و دکتر مصطفی قادری حاجت انتشارات سمت پاییز 94 با سکونت نیمی از جمعیت شش میلیاردی جهان در شهرها، شهری شدن را می‌توان از ویژگیهای اصلی هزاره سوم دانست. به موازات افزایش تعداد جمعیت، فضاهای غیر شهری زیادی به فضای شهری تبدیل شده‌اند. با

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا