24 فروردین 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران

عنوتن کتاب:ژئوپلیتیک و سیاست خارجی ایران نویسنده: دکتر جواد اطاعت انتشارات انتخاب، چاپ سوم سیاست بین‌الملل ناشی از جریان تعاملی واحدهای سیاسی است. در این کنش و واکنش دو مؤلفه «اهداف» و «امکانات» حائز اهمیت بسیاری است. از آنجا که تحقق اهداف در بستر توانایی‌ها شکل می‌گیرد، عوامل انسانی در تعامل با ویژگی‌های طبیعی و

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا