25 اردیبهشت 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس

با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی نشست تخصصی اعضای هئیت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای هئیت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه دافوس آجا در تالار رجایی دانشکده برگزار گردید. این نشست با سخنرانی اساتید ذیل برگزار شد: – دکتر اعظمی: رابطه جغرافیای سیاسی و

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا