26 اردیبهشت 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

چیستی رویکرد ژئوپلیتیک

چیستی رویکرد ژئوپلیتیک دکتر مراد کاویانی راد دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی در بسیاری از متون جغرافیای سیاسی گزاره«رویکرد ژئوپلیتیک» به کار رفته است بی آنکه نویسنده (گان) از گزاره یاد شده تعریف و تفسیری به دست داده باشد. دست کم طی چند سال گذشته یکی از دلمشغولی های نگارنده گزاره یاد شده بوده است

ادامه مطلب »

گزارش سفر علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران

برای  مشاهده متن کامل  گزارش سفر  علمی و فرهنگی به منطقه مرزی کلات- درگز- باجگیران  که توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی و با حمایت دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اینجا کلیلک کنید.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا