22 شهریور 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پیوست ژئوپلیتیک طرح های عمرانی، بایسته ای گریزناپذیر

دکتر مراد کاویانی راد، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی یافته های موجود گویای آن هستند که محیط زیست کشور در بسیاری از مناطق به ویژه در پیرامون کلان شهرها، توانش اکولوژیک خود را از دست داده و به صورت فزاینده ای شکننده شده است و بهبود آن هم در کوتاه مدت ناشدنی است به گونه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا