23 آبان 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

چشم امید جغرافیای سیاسی به تک تک ما است

چند زمانی که از گذری شدن عمرم در رشته جغرافیای سیاسی سپری می‌شود، گاها در فضاهای جغرافیایی (از جمله در فضای به اصطلاح مجازی که قطعا بخشی از فضای جغرافیایی است) به صورت بی واسطه دیده‌ام که چقدر مباحث جغرافیایی – سیاسی برای جامعه ایرانی جذابیت و محبوبیت دارد، با اینکه شاید آن‌ها در ذهن

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا