24 آبان 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دیپلماسی شهری

عنوان کتاب: دیپلماسی شهری انتشارات: نشر انتخاب دیپلماسی شهری به تمامی فعالیتهای انجام شده توسط حکومت های محلی (به عبارت دیگر فرو ملی) در جلوگیری از منازعات، برقراری صلح و بازسازی بعد از منازعه ها اشاره دارد. این فصل به ویژه بر این موضوع متمرکز است که حکومت های محلی در مناطق یا کشورهایی که

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا