1 آذر 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

هیدروپلیتیک بنیاد قلمروسازی و قلمروگستری درایران

مراد کاویانی راد، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تاکنون بارها شنیده یا خواند ایم که موقعیت جغرافیایی ایران بر روی نوار بیابانی گیتی به گونه است که میزان بارش در این کشور یک سوم میانگین جهانی و میزان تبخیر نُه برابر بارش است. این در حالی است که تقریباً به جز چهار درصد کشور یا

ادامه مطلب »

درآمدی بر مهاجرت و امنیت

عنوان کتاب: درآمدی بر مهاجرت و امنیت نویسندگان: دکتر سید هادی زرقانی، دکتر حمدالله سجاسی قیداری و سیده زهرا موسوی انتشارات: انجمن ژئوپلیتیک ایران پاییز: 1395 مهاجرت پدیده ای چندی بعدی، پیچیده و تاریخی است. بر این اساس در طی تاریخ شاهد مهاجرت و جابه جایی محدود یا عظیم گروههای انسانی بوده ایم که به

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا