25 آذر 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جلسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد

جلسه مجمع عمومی انجمن  ژئوپلیتیک ایران با حضور هیأت مدیره انجمن، اعضاء و نماینده کمیسیون انجمنهای علمی ایران  برگزار شد. در این جلسه که با سخنرانی آقای دکتر صفوی رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران آغاز شد، گزارش عملکرد انجمن توسط دکتر صفوی و گزارش مالی یکسال گذشته انجمن توسط دکتر هادی اعظمی  ارائه شد و در

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا