14 دی 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تفکیک وظایف اعضاءهشتمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

در نخستین جلسه اعضاء  هشتمین دوره هیأت مدیره  انجمن ژئوپلیتیک ایران، انتخابات هیأت رئیسه انجمن با حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد و بر اساس رای گیری انجام شده، تفکیک وظایف اعضاء به ترتیب زیر مشخص شد: – دکتر محمد حسین پاپلی یزدی به عنوان رئیس انجمن – دکتر یوسف زین العابدین 

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا