11 بهمن 1395 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بزرگترین گردهمایی دانشجویان و دانش آموخته گان علوم جغرافیایی

  انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کنند:   گردهمایی دانشجویان و دانش آموخته گان علوم جغرافیایی   عنوان: مشکلات و راهکارهای اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان علوم جغرافیایی   زمان :  سه شنبه 3 اسفند ماه 1395        ساعت: 14 الی 18   مکان: تهران، خیابان فاطمی،

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا