1 اردیبهشت 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد.

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه- محلی و منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران در تاریخ های 28  29 فروردین ماه 1397 و  با حضور رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران، مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تامین اجتماعی، استاندار خراسان جنوبی،

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا