10 اردیبهشت 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کتاب شرحی بر قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

نویسندگان: دکتر زهرا احمدی پور و قاسم کرمی نشر انتخاب  1397. قانون تقسیمات کشوری یکی از مهمترین قوانین حوزه حقوق عمومی است که از جمله با تعریف واحدهای تقسیمات کشوری و بیان شرایط تبدیل واحدهای کوچکتر مثل روستا به شهر، الحاق ،ادغام و ….. از لحاظ سیاسی و ابعاد کلان اجرایی از اهمیت بسزایی برخوردار

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا