7 تیر 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دومین نشست گروه گفت‌و‌گوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی با عنوان روابط ایران و فرانسه از منظر ژئوپلیتیک برگزار شد.

دومین نشست گروه گفت‌و‌گوی ژئوپلیتیک ایرانی و فرانسوی با عنوان «روابط ایران و فرانسه از منظر ژئوپلیتیک» با همکاری شورای راهبردی روابط خارجی ، قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ژئوپلیتیک ایران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در بخش اول این نشست با موضوع «عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر روابط دوجانبه ایران

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا