27 مرداد 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

به بهانه امضای کنوانسیون اکتائو قزاقستان دریای خـزر؛ بیـم ها و امیـدها

محمود نورانی، پژوهشگر در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک مقدمه دریای خزر از جمله مناطق استراتژیک در سطح جهان است که پس از فروپاشی شوروی دچار تحولات زیادی در عرصه سیاسی شده است. در حقیقت دریای خزر دارای بزرگ ترین منابع شناخته شده است که در آخرین تلاش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر و

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا