16 آذر 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اطلاعیه

با توجه به توصیه هیأت مدیره و همچنین اعضای محترم هیأت موسس انجمن ژئوپلیتیک ایران، اعضای محترمی که قصد نامزدی در هیأت مدیره انجمن مذکور را دارند، با توجه به محدودیت زمانی اندک برای معرفی خود در جلسه مجمع عمومی، مستدعی است نسبت به ارسال رزومه کاری، اهداف و برنامه­های اجرایی خودبرای اطلاع اعضای محترم،به

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا