9 دی 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تفکیک وظایف اعضاء نهمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

تفکیک وظایف اعضاء نهمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران در نخستین جلسه اعضاء نهمین دوره هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران، انتخاب سمت اعضای هیأت مدیره انجمن برگزار و بر اساس رای گیری انجام شده، تفکیک وظایف اعضاء به ترتیب زیر مشخص شد:– دکتر سید یحیی صفوی همامی به عنوان رئیس انجمن– دکتر محمد اخباری

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا