28 مهر 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نگاهی تازه به نظریه هارتلند مکیندر و کتاب آرمانهای دموکراتیک و واقعیت پس از صد سال

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میکند: نگاهی تازه به نظریه هارتلند مکیندر و کتاب آرمانهای دموکراتیک و واقعیت پس از صد سال سخنران: دکتر دره میرحیدر بنیانگذار جغرافیای سیاسی ایران زمان: سه شنبه 30 مهر 1398 ساعت 10 تا 12 مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین          

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا