1 اسفند 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

همایش بین‎المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای

محورهای همایش:   –   نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک مناطق آزادنقش مناطق آزاد ایران در همگرایی و همکاری و توسعه روابط درون منطقه‌ایفرصت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران در جهت جذب سرمایه‎گذاری خارجیاتحادیه اوراسیا و نقش مناطق آزاد ایران در کریدور شمال – جنوب و جاده ابریشمپیشران‌های روابط اقتصادی، جاری و فرهنگی مناطق آزاد اوراسیا – 

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا