15 تیر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مقاله طرح تحول بنیادین ساختار سازمانی و دستگاه اداری حکومت جمهوری اسلامی ایران

نوشته جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا که درسال 1391 و در همایش جغرافیای سیاسی کاربردی که از سوی انجمن ژئوپلیتیک در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد ارائه گردید.بنظر میرسد طرح مزبور یکی از نیازهای اساسی کشور برای ساماندهی ساختار اداری حکومتی کارامد برای اداره بهینه امور کشور می باشد. امید است اعضای انجمن بویژه

ادامه مطلب »
اخبار داخلی انجمن

مراسم بزرگداشت (مجازی) دکتر دره میرحیدر

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار میکند:مراسم بزرگداشت (مجازی) دکتر دره میرحیدر (استاد دانشگاه تهران و چهره ماندگار جغرافیا)زمان: سه شنبه 17 تیر ماه 1399ساعت 17 تا 19سخنرانان:دکتر حسن بلخاری قهیدکتر محمدرضا حافظ نیادکتر ابراهیم مقیمیدکتر زهرا احمدی پوردکتر یاشار ذکی لینک پخش مستقیم مراسم: https://www.skyroom.online/ch/farhang/anjomanmafakher

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا