20 مرداد 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مصاحبه

مصاحبه با دکتر محمدرضا حافظ نیا نسبت به مسائل نظری و کاربردی مرزی

جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس هستند. کمیته اجرایی همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی امنیت و توسعه در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی، به بهانه این همایش در روز یکشنبه 19 مرداد ماه 1399، مصاحبه ای با ایشان انجام داده و نظر ایش استاد بزرگوار را نسبت به

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا