9 آذر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوازدهم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی دوازدهم ? ✳️➖ ژئوپلیتیک (آنچه هست و آنچه باید باشد) سخنران: ?➖ دکتر محسن جان پرور (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) زمان: ?➖ سه شنبه ۱۱ آذر 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات پخش

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا