9 آذر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوازدهم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست 💠 گفتگوی دوازدهم 💠 ✳️➖ ژئوپلیتیک (آنچه هست و آنچه باید باشد) سخنران: 🎙➖ دکتر محسن جان پرور (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد) زمان: 📅➖ سه شنبه ۱۱ آذر 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات پخش

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا