16 آذر 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ایالات متحده،ازاستیلای ژئواستراتژیک جهانی،تا ضعف ژئوپلیتیک منطقه ای

محمدرضا هیودی… (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع انجمن نیست)… درمناطق جغرافیایی که مستعد شکل گیری مدنیت بوده اند؛ گروه ها و جوامع انسانی بدوی تا توسعه یافته، فرایند زمانی مقطعه ای را تجربه کرده اند. مجموعه ای از این عوامل، فرایند تاریخی تکامل مدنیت درجغرافیایی وسیع تر را

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا