15 فروردین 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دکتر احسان لشگری تفرشی

دکتر احسان لشگری تفرشی… استادیار جغرافیای سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه یزد… (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)…   پیامدهای ژئواستراتژیک سند همکاری 25 سالۀ ایران و چین در حوزۀ خلیج فارس… امنیت منطقه ای در حوزۀ خلیج فارس همواره از مقولات مهم در مطالعات

ادامه مطلب »

دکتر حجت مهکویی

دکتر حجت مهکویی… استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف ­آباد… (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)…   قبل از پاسخ به سوالات سه ­گانه زیر لازم است این دیدگاه خودم در ارتباط با چین را بیان کنم: نشانه­ ها

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا