4 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دکتر فتح اله نوروزی زاده

دکتر فتح اله نوروزی زاده… مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز دهلران… (این تحلیل صرفا دیدگاه نویسنده بوده و انتشار آن به منزله موضع رسمی انجمن نیست)…   1-     نقشه راه 25 ساله ایران و چین، تا چه اندازه می تواند به تعمیق روابط ژئوپلیتیکی دو کشور منجر شود؟ –         دو کشور ایران و چین

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا