19 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تقدیر و تشکر مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از انجمن ژئوپلیتیک ایران

تقدیر و تشکر «جناب آقای قاسمعلی خدابنده» مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از انجمن ژئوپلیتیک ایران و بخصوص آقای دکتر هادی اعظمی رئیس و آقای دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن جهت برگزاری وبینار نشست علمی روز ملی حلیج فارس که در تاریخ 09/02/1400 با همکاری انجمن معلمان جغرافیای خراسان رضوی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا