28 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

حکم انتصاب مسئول کمیته پژوهش و نوآوری انجمن ژئوپلیتیک ایران

دکتر ناصر رضایی از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و سرپرست پژوهشکده گردشگری و مدیر گروه پژوهشی مستقل میراث فرهنگی، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته پژوهش و نوآوری انجمن منصوب شد.    

ادامه مطلب »

حکم انتصاب مسئول کمیته انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران

دکتر محمد زهدی گهرپور از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و عضو کمیته انتشارات انجمن طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ اول اردیبهشت ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته انتشارات انجمن منصوب شد.    

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

هفتمین وبینار تخصصی از سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست برگزار شد.

انجمن ژئوپلیتیک ایران و معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی وبینار تخصصی ۷ از سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست را با عنوان «اقتصاد سیاسی توافق راهبردی ایران و چین: گسترش قلمروهای ملی و منطقه‌ایِ موثر» و به صورت مجازی برگزار کرد. میهمان این گفتگوی علمی دکتر افشین متقی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا