1 تیر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

معرفی کتاب

کتاب جغرافیای سیاسی و دوئالیسم روش شناختی

کتاب «جغرافیای سیاسی و دوئالیسم روش شناختی» تالیف دکتر احسان لشگری تفرشی، عضو هیات علمی دانشگاه یزد، در بهار 1400، به همت انتشارات دانشگاه یزد منتشر شد. در ادامه پیشگفتار و فهرست کتاب را می توانید مطالعه کنید. پیشگفتار یکی از زمینه های ایجاد تحول در مطالعات سیاست و فضا، بازساخت پارادایم های هستی شناختی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا